اعضای هیئت مدیره

شاهو قادری
برنامه نویس
کیانا کیانی
گرافیست
مهران ملک بیگی
مدیر محصول
شاهو حسنی
برنامه نویس وب

کارمندان

تماس تلفنی